Nariadenie vlády č. 432/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.08.2016
Zrušený 553/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 217/2016 Z. z. vložil do zákona č. 553/2003 Z. z. nový § 35, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 432/2015 Z. z.

432

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2015,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2016 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2016 patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 432/2015 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1234567891011121314
1do 2280,50287,50296,00308,50329,50353,50381,50411,00450,00475,50503,50532,50567,50609,00
2do 4291,00297,00306,00320,00342,00367,00396,50427,00467,00493,00523,00554,00591,00633,50
3do 6300,00306,00317,50330,50354,00381,00411,00444,00485,00513,00543,00575,50614,00657,00
4do 9308,50317,00328,00342,50366,50394,50426,00460,00502,00531,00562,50596,00636,00682,00
5do 12318,00326,50337,00353,50378,50408,00440,50476,00519,00549,50583,00617,00658,00706,50
6do 15327,50336,00348,00365,50390,00421,50456,00491,50538,00567,50602,00638,00681,00731,00
7do 18336,00346,00358,50376,00404,00435,00470,50508,50555,00588,00622,00658,50704,00755,00
8do 21346,00355,00369,50386,50415,50448,00485,50523,50573,50606,00642,50681,00725,50778,50
9do 24355,00365,50379,00399,00428,00462,00500,00540,00590,00625,00662,00701,50748,50803,00
10do 28363,50375,00389,00409,50440,50476,00515,00556,00607,50643,50681,50722,50771,00828,00
11do 32373,00384,50400,00421,50453,00489,00530,00573,00625,50662,00701,50744,00794,50852,00
12nad 32382,00394,50409,50433,00465,00502,50545,50589,00643,50681,00721,50764,00815,50876,00

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 432/2015 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platový
tupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1234567891011121314
1do 2264,50271,50280,50293,00315,50346,00388,00428,50476,00517,00538,00575,00616,50665,50
2do 4273,00280,50291,00303,50328,50359,50400,50439,50490,00532,00558,50597,00641,50692,00
3do 6281,50290,00300,00314,00339,00372,50409,00450,50501,00544,50581,00619,50665,50719,00
4do 9291,50298,50309,50325,00350,50385,00422,50466,50518,50564,50601,00642,50690,50745,00
5do 12298,50307,50319,50335,50362,50398,00437,50483,50537,50583,50622,00665,50713,50771,00
6do 15307,50315,50329,50346,00374,00410,50452,00499,00555,50603,00644,00688,00738,50798,00
7do 18315,50326,00338,00357,00385,50423,00466,50515,00574,50623,50665,00710,00762,50824,50
8do 21325,00334,50348,00367,00397,50436,50480,50531,50592,00644,00685,50732,50787,00851,00
9do 24332,50343,50358,50378,00409,50449,50495,50547,50610,00664,00706,50756,00811,50877,00
10do 28341,00352,50367,50388,00420,50462,00510,50564,00628,00684,00728,00778,00836,50904,50
11do 32350,00361,50377,00399,50432,00475,50524,00580,50647,00703,50749,50800,50860,50930,00
12nad 32359,50371,00386,50409,50444,50487,50538,50596,00665,50723,50770,00823,00885,00957,50

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 432/2015 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1234567891011121314
1do 2238,00245,50257,00329,50353,50381,00411,00474,50545,50636,00682,00729,50783,00845,00
2do 4245,00254,00265,50341,00366,50396,00427,00492,00566,50660,50708,50758,50814,00878,00
3do 6253,00262,50274,50353,50380,00410,00444,00511,50589,50687,00736,50787,00846,00912,50
4do 9261,00271,00283,00365,50393,50424,50460,00529,50610,00712,00762,50815,50876,50945,00
5do 12268,00279,00293,00377,00407,00439,00476,00548,00632,00737,50790,50846,50907,50978,50
6do 15275,50287,00302,00388,50419,50454,00491,00566,50653,50762,50816,50874,50939,001012,50
7do 18283,00294,50310,00401,50433,00468,00508,50586,00675,00788,00845,00904,00970,001047,00
8do 21291,50303,00319,50413,00446,00483,50523,50603,50696,00813,00870,50932,501002,501081,00
9do 24298,50310,50329,00426,00460,00497,50540,00622,50718,00838,00899,00962,001032,501114,50
10do 28306,50319,50337,00437,50473,00512,00555,50642,00739,50864,00925,50991,501064,001148,00
11do 32313,50328,50346,00450,00486,50526,50572,00659,50761,00888,00953,001020,001095,501182,00
12nad 32321,50336,00354,50461,50499,50541,50588,00679,00783,00914,50979,001049,501126,001216,00

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 432/2015 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf
Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
61446,00
2477,00
71495,00
2529,50
81548,50
2585,00
91613,50
2655,00
101669,50
2714,50
111750,00
2800,50
121840,00
2896,50