Vyhláška č. 413/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 31.12.2015

OBSAH

413

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. novembra 2015,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo
vekovej
skupiny
Veková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štátPoistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov0,75860,8348
2.od 5 do 9 rokov0,38080,4375
3.od 10 do 14 rokov0,40830,4233
4.od 15 do 19 rokov0,41740,17860,50610,3920
5.od 20 do 24 rokov0,36100,25050,48850,3257
6.od 25 do 29 rokov0,44020,25780,76340,4436
7.od 30 do 34 rokov0,49450,28010,85750,6519
8.od 35 do 39 rokov0,46400,29360,82390,6991
9.od 40 do 44 rokov0,44160,32370,86420,8800
10.od 45 do 49 rokov0,47410,36891,07951,1011
11.od 50 do 54 rokov0,51440,42171,30651,4464
12.od 55 do 59 rokov0,54540,50701,28711,8221
13.od 60 do 64 rokov0,65880,66040,98241,4355
14.od 65 do 69 rokov0,92560,95401,09711,5373
15.od 70 do 74 rokov0,96741,10381,29551,7626
16.od 75 do 79 rokov0,89160,80271,43511,8753
17.od 80 rokov0,38260,32781,45661,7046

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma0,9939
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu20,2256
3.CNSOchorenie mozgu a miechy8,1792
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma2,4982
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída2,5943
6.DEPLiečba antidepresívami0,6421
7.DM1Diabetes typu I3,1724
8.DM2Diabetes typu II0,6283
9.DMHDiabetes s hypertenziou0,9782
10.EPIEpilepsia1,2271
11.HIVHIV/AIDS15,0641
12.CHOHypercholesterolémia0,3778
13.KVSSrdcové choroby1,7130
14.ONKMalignity16,9465
15.PARParkinsonova choroba2,7262
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí1,5197
17.RASLiečba rastovým hormónom9,3600
18.RENRenálne zlyhanie34,5429
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF1,7617
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNF15,4739
21.TRATransplantácie8,4996
22.HORHormonálna onkoliečba2,9650
23.NPPNeuropatická bolesť3,4116
24.HEMHemofília89,9528
25.THYPoruchy štítnej žľazy0,4257

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2015.


Viliam Čislák v. r.