Oznámenie č. 4/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 2/2015
Platnosť od 24.01.2015

4

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe oznámenia Indonézskej republiky sa podľa článku 13 ods. 2 skončí 28. februára 2015 platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej 12. júla 1994 v Djakarte (oznámenie č. 56/1995 Z. z.).