Uznesenie č. 396/2015 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto

Čiastka 108/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016