Nariadenie vlády č. 36/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Čiastka 11/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 15.02.2020