Zákon č. 351/2015 Z. z.Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 307/2019 Z. z.)

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 30.07.2020