Zákon č. 351/2015 Z. z.Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 18.06.2016 do29.07.2020 (za 2 mesiace)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.07.2020 307/2019 Z. z.
18.06.2016 - 29.07.2020 Aktuálne znenie