Vyhláška č. 328/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

(v znení č. 12/2019 Z. z.)

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 15.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2019 12/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 14.01.2019