Oznámenie č. 286/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Čiastka 81/2015
Platnosť od 31.10.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.