Zákon č. 281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 79/2015
Platnosť od 29.10.2015
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019 (za 23 dní)