Výnos č. 280/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH