Nariadenie vlády č. 279/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015 do31.12.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 280/2016 Z. z.

OBSAH

279

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2015,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na

a) 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.