Oznámenie č. 238/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii

Čiastka 70/2015
Platnosť od 03.10.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. septembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 3.