Vyhláška č. 21/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.

Čiastka 7/2015
Platnosť od 14.02.2015
Účinnosť od 15.02.2015 do31.08.2020
Zrušený 228/2020 Z. z.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 2. februára 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe prvom bode Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1 a Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2 znejú:

„Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1

R01-001Trnava-juh 2R1Trnava-ModrankaI/51, MK1,173
R01-002Trnava-ModrankaI/51, MKTrnava-ModrankaD/1, I/511,268
R01-003Trnava-ModrankaD/1, I/51Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/0620082,887
R01-004Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/0510322,393
R01-005Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/051032Sereď 1I/51, III/0510283,301
R01-006Sereď 1I/51, III/051028Sereď 2I/51, I/622,425
R01-007Sereď 2I/51, I/62Dolná StredaI/51, II/5072,084
R01-008Dolná StredaI/51, II/507Šoporňa 1I/51, I/62, II/5734,360
R01-009Šoporňa 1I/51, I/62, II/573Šoporňa 2I/51, III/5070061,687
R01-010Šoporňa 2I/51, III/507006Báb-Malý BábI/51, III/0510745,174
R01-011Báb-Malý BábI/51, III/051074Báb-Veľký BábI/51, III/5130111,850
R01-012Báb-Veľký BábI/51, III/513011LehotaI/51, III/513011A10,180
R01-013LužiankyI/51, III/513011ANitra-Mlynárce 1I/51, II/513, III/5130112,109
R01-014Nitra-Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011Nitra-Mlynárce 2I/51, MK0,484
R01-015Nitra-Mlynárce 2I/51, MKNitra-ZoborI/51, I/642,902
R01-016Nitra-ZoborI/51, I/64Nitra-severR11,042
R01-017Tekovské NemceHronský BeňadikI/65, I/65A, I/763,056
R01-018Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76Nová BaňaI/65A, III/065011A8,013
R01-019Nová BaňaI/65A, III/065011ARudno nad HronomI/65A2,761
R01-020Rudno nad HronomI/65AŽarnovica 1II/428, I/65, II/4287,011
R01-021Žarnovica 1II/428, I/65, II/428Žarnovica 2I/654,879
R01-022Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/050092Hronská BreznicaI/50, II/525, III/5250079,634
R01-023Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007Budča 1I/50, III/0500920,671
R01-024Budča 1I/50, III/050092Ostrá Lúka-BudčaI/50, III/0500851,545
R01-025Ostrá Lúka-BudčaI/50, III/050085Budča 2I/50, I/69, III/0501491,931
R01-026Budča 2I/50, I/69, III/050149Budča 3I/50, I/69, III/0501490,507
R01-027Budča 3I/50, I/69, III/050149ZvolenI/69, III/0500852,484
R01-028ZvolenI/69, III/050085KováčováI/66, I/692,132
R01-029KováčováI/66, I/69Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/691,130
R01-030Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/69SielnicaI/66, III/0660142,585
R01-031SielnicaI/66, III/066014Banská Bystrica-juhI/69, R18,314
R01-032aŽarnovica 2I/65Žarnovica-Malé PodzámčieI/650,524
R01-032bŽarnovica-Malé ­PodzámčieI/65Lehôtka pod BrehmiI/658,487
R01-033aLehôtka pod BrehmiI/65Žiar nad Hronom-juhR2, R13,934
R01-033bŽiar nad Hronom-juhR2, R1Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/0500924,934
R01-034LehotaR1Nitra-ČermáňR1, II/5625,568
R01-035Nitra-ČermáňR1, II/562Nitra-SelenecR16,258
R01-036Nitra-SelenecR1BeladiceR1, III/065310,523
R01-037BeladiceR1, III/0653Tesárske MlyňanyR1, I/658,487
R01-038Tesárske MlyňanyR1, I/65ČaradiceR1, I/65, III/07619,902
R01-039ČaradiceR1, I/65, III/0761Tekovské NemceR14,080

Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2

R02-001Budča 3I/50, I/69, III/050149Zvolen-Pustý hrad 1I/50, I/662,799
R02-004Ožďany 4I/50, I/50AOžďany 5I/50, I/50A5,181
R02-005FigaI/50B, I/50, I/50BFiga 3I/50, I/50B, III/5710392,153
R02-006Figa 3I/50, I/50B, III/571039I/50, I/50B, III/5710390,302
R02-007I/50, I/50B, III/571039Tornaľa 2I/50B, I/673,924
R02-008Tornaľa 2I/50B, I/67I/50B, I/670,312
R02-009I/50B, I/67GemerI/50, I/50B6,005
R02-010GemerI/50, I/50BI/50, I/50B0,453
R02-011Košice-Šaca-východI/50, MKKošice-západR28,459
R02-018Lovčica-TrubínI/50, R2Žiar nad Hronom-juhR1, R25,600

“.

2. V prílohe druhom bode Zoznam úsekov na ceste I/50 znie:

„Zoznam úsekov na ceste I/50

050-076Lovčica-Trubín 3I/50, III/050073LutilaI/50, III/0500742,794
050-077LutilaI/50, III/050074Žiar nad Hronom-západI/500,908
050-080Ladomerská Vieska-severI/50I/50, III/0650281,139
050-081I/50, III/065028Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/0500920,558
050-122R2, I/50B, I/50Figa-západI/501,405
050-123Figa-východI/50I/50, I/50B, III/5710390,765
050-124Gemerská Panica 1III/050143, I/50, III/050143R2, I/50, I/50B0,619
050-147R2, I/50, I/50AOžďany-západI/500,898
050-148aOžďany-východI/50MK-a, I/502,301
050-148bMK-a, I/50MK-b, I/500,629
050-148cMK-b, I/50MK-c, I/500,276
050-148dMK-c, I/50R2, I/50, I/50A0,218
050-149aI/50, I/50B, III/571039Stránska-západI/500,714
050-149bStránska-východI/50Tornaľa-Behynce-juhI/501,530
050-149cTornaľa-Behynce-severI/50OtročokII/532, I/500,281
050-A150OtročokII/532, I/50Tornaľa-západI/501,261
050-152aTornaľa-severI/50Tornaľa-Starňa-juhI/500,475
050-152bTornaľa-Starňa-severI/50Gemerská Panica 1III/050143, I/500,751

“.

2. V prílohe treťom bode Zoznam úsekov na ceste I/59 znie:

„Zoznam úsekov na ceste I/59

059-A003aBanská Bystrica-Uľanka-severI/59Staré Hory-Polkanová-juhI/592,844
059-003bStaré Hory-Polkanová-severI/59Staré Hory-juhI/592,108
059-A004aStaré Hory-severI/59Staré Hory-Horný Jelenec 3MK-c, I/593,314
059-004dStaré Hory-Horný Jelenec 3MK-c, I/59MotyčkyI/59, III/0590071,023
059-A005aMotyčkyI/59, III/059007Motyčky-ŠtubneMK-b, I/590,970
059-A005cMotyčky-ŠtubneMK-b, I/59Donovaly-Hanesy-juhI/593,756
059-A005dDonovaly-východI/59Liptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/0590053,742
059-006aLiptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/059005MK-a, I/593,257
059-006bMK-a, I/59Liptovská Osada-juhI/592,905
059-A007aLiptovská Osada-severI/59MK-a5, I/593,463
059-A007bMK-a5, I/59Ružomberok-PodsucháMK-b2, I/591,151
059-A007cRužomberok-PodsucháMK-b2, I/59MK-c3, I/591,281
059-A007dMK-c3, I/59Ružomberok-juhI/592,558
059-008aLikavka-severI/59MK-a, I/590,509
059-008b1MK-a, I/59MK-b1, I/590,404
059-008b2MK-b1, I/59Valaská Dubová 1MK-b2, I/592,841
059-A008cValaská Dubová 1MK-b2, I/59Valaská Dubová 2I/59, III/0590111,095
059-009Valaská Dubová 2I/59, III/059011KomjatnáI/59, III/0700010,430
059-010aKomjatnáI/59, III/070001MK-a, I/590,441
059-010bMK-a, I/59MK-b, I/591,591
059-010cMK-b, I/59MK-c, I/590,728
059-010dMK-c, I/59MK-d, I/590,932
059-010eMK-d, I/59JasenováIII/059027, I/590,372
059-A012JasenováIII/059027, I/59Vyšný Kubín-juhI/590,837
059-013Vyšný Kubín-severI/59Dolný Kubín-juhI/590,400
059-A014Dolný Kubín-severI/59Dolný Kubín-KňažiaI/59, III/0590062,724
059-016aDolný Kubín-KňažiaI/59, III/059006MK-a, I/591,968
059-016bMK-a, I/59MK-b, I/590,925
059-016cMK-b, I/59MK-c, I/590,454
059-016dMK-c, I/59R3, I/59, I/59A0,346
059-019aR3, I/59, I/59ASedliacka Dubová-západI/591,093
059-019bSedliacka Dubová-východI/59Dlhá nad Oravou-západI/590,564
059-A020aDlhá nad Oravou-východI/59Krivá-západI/592,630
059-020bKrivá-východI/59Podbiel-juhI/592,865
059-021aPodbiel-severI/59Nižná-západI/590,719
059-A021bNižná-východI/59Tvrdošín-juhI/591,376
059-024dI/59, R3MK-d, I/593,116
059-024eMK-d, I/59colný priestorI/590,506
059-025colný priestorI/59hranica SR/PLI/590,199
059-026Donovaly-Hanesy-severI/59Donovaly-západI/590,424
059-027Banská Bystrica-severI/59Špania DolinaI/59, MK0,872
059-028Špania DolinaI/59, MKBanská Bystrica-Uľanka-juhI/590,270

“.

4. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 475/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie urèitej dopravnej infraštruktúry ažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).“".


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.


Ján Počiatek v. r.