Oznámenie č. 193/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Čiastka 59/2015
Platnosť od 14.08.2015

193

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. júla 2015 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:


1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 1. júna 2015 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. 4. 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2016, uzatvorený 1. júla 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR.