Oznámenie č. 18/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015

18

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. februára 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:


1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 a 2016 z 11. decembra 2014 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016 z 31. decembra 2014 uzavretá medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.