Vyhláška č. 15/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 15.02.2015

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 2. februára 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b), c), e) a h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 9 časti Obranné opatrenia prvá veta znie: „Obranné opatrenia spočívajú predovšetkým v mechanickej alebo chemickej asanácii napadnutého dreva, v sústredení a likvidácii lykožrútov v ohniskách výskytu pomocou feromónových lapačov a v pripravovaní klasických lapákov, otrávených lapákov alebo lapákov ošetrených entomopatogénnou hubou.“.

2. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.

LESNÉ OBLASTI A PODOBLASTI PODĽA STUPŇA OHROZENIA POŽIAROM

Kategória A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom

01A Borská nížina

24 Žilinská kotlina

25B Súľovské vrchy

36B Heľpianske podolie

36C Breznianska kotlina

43A Liptovská kotlina

43B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

46F Predná hoľa

46G Kozie chrbty

47A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)

47B Belianske Tatry, Široká

47C Osobitá

Kategória B – lesy so stredným stupňom ohrozenia požiarom

06 Hornonitrianska kotlina

10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina

11 Cerová vrchovina

12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina

13 Malé Karpaty

15 Biele Karpaty

16 Považské podolie

17A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina

17B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina

18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

19 Slovenský kras

20A Slanské vrchy

22A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže

22B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec

23 Javorníky

25A Strážovské vrchy

26 Turčianska kotlina

27B Vtáčnik, Kremnické vrchy

28A Volovské vrchy

28B Čierna hora

29 Hornádska kotlina

30 Vihorlatské vrchy

32 Západné Beskydy

33B Kysucké Beskydy

33C Kysucká vrchovina

34A Malá Fatra

34B Žiar

35A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever

35B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

36A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie

37 Poľana

38A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy

38B Veporské vrchy sever

39 Spišskogemerský kras

40 Branisko

41B Čergov

42A Bachureň

42B Levočské vrchy

42C Spišská Magura, Ždiarska brázda

46A Salatíny, Demänovské vrchy

46B Ďumbier, Prašivá; juh

46C Ďumbier, Prašivá; sever

46D Kráľova hoľa, Priehyba; juh

46E Kráľova hoľa, Priehyba; sever

47D Sivý vrch

Kategória C – lesy s nízkym stupňom ohrozenia požiarom

01B Chvojnická pahorkatina

01C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva

02A Podunajská rovina, Čenkovská niva

02B Podunajská pahorkatina (bez nív)

02C Sústava nív podunajskej pahorkatiny (Dolnovážska, Nitrianska, Žitavská, Hronská, Ipeľská niva)

03 Burda

04A Východoslovenská rovina

04B Východoslovenská pahorkatina

05 Považský Inovec

07 Tríbeč

08 Žiarska kotlina

09 Krupinská planina, Ostrôžky

14 Myjavská pahorkatina

20B Zemplínske vrchy

21A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

21B Busov

27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec

31 Bukovské vrchy

33A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura

33D Oravská vrchovina

41A Ľubovnianska vrchovina

41C Pieniny

44 Oravská kotlina

45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.


Ľubomír Jahnátek v. r.