Oznámenie č. 108/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru

Čiastka 34/2015
Platnosť od 28.05.2015
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 22. apríla 2015 v súlade s článkom 6 ods. 1.

108

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 2015 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru.

Memorandum nadobudlo platnosť 22. apríla 2015 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.