Redakčné oznámenie č. r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby


v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a vo Vykonávacej dohode na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení

V podpisovej klauzule namiesto: „Za Slovenskú republiku: Ján Richter v. r.“

má byť správne uvedené: „Za Slovenskú republiku: Jozef Mihál v. r.“.