Redakčné oznámenie č. r1/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 106/2014 Z. z.

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. VII druhom bode má byť namiesto označenia „d)“ správne uvedené „e)“.