Redakčné oznámenie č. r1/c118/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

1. V § 9 ods. 3 majú byť namiesto slov „2 a 3“ slová „1 a 2“.

2. V prílohe č. 2 má byť namiesto slova „agonostov“ slovo „agonistov“.

3. V prílohe č. 7 má byť namiesto slova „spalphaĽaničník“ slovo „Ľaničník“.