Redakčné oznámenie č. r1/c10/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 1/2014 Z. z.

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 01.02.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. I § 14 ods. 1 písm. c) majú byť namiesto slov „písm. f)“ správne uvedené slová „písm. g)“.