Oznámenie č. 90/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2014 sa skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou (Aden, 14. septembra 1981, vyhláška č. 122/1982 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 15.

Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti zmluvy 9. apríla 2001.