Oznámenie č. 89/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.

89

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.

Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.