Vyhláška č. 85/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014
Účinnosť od 15.04.2014

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 31. marca 2014,

ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na rok 2015 je uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.


Peter Žiga v. r.


Príloha k vyhláške č. 85/2014 Z. z.

CELKOVÉ MNOŽSTVO KVÓT OXIDOV SÍRY VYJADRENÝCH AKO OXID SIRIČITÝ NA ROK 2015

OkresEmisné kvóty
v t/rok
2015
  
Bratislavský kraj 
Bratislava I 25
Bratislava II 7 500
Bratislava III 25
Bratislava IV 25
Bratislava V 25
Malacky175
Pezinok25
Senec25
  
Trnavský kraj 
Trnava 150
Dunajská Streda25
Galanta 230
Hlohovec 25
Piešťany 25
Senica 25
Skalica 25
  
Trenčiansky kraj 
Trenčín 200
Bánovce nad Bebravou25
Ilava25
Myjava 25
Nové Mesto nad Váhom25
Partizánske 25
Považská Bystrica 25
Prievidza 50 000
Púchov 25
  
Nitriansky kraj 
Nitra25
Komárno25
Levice25
Nové Zámky1 100
Šaľa25
Topoľčany25
Zlaté Moravce25
Žilinský kraj 
Žilina 700
Bytča 25
Čadca 25
Dolný Kubín 25
Kysucké Nové Mesto 25
Liptovský Mikuláš 25
Martin 940
Námestovo 25
Ružomberok 290
Turčianske Teplice 25
Tvrdošín 25
  
Banskobystrický kraj 
Banská Bystrica 25
Banská Štiavnica 25
Brezno  25
Detva 25
Krupina 25
Lučenec 25
Poltár 25
Revúca550
Rimavská Sobota 75
Veľký Krtíš 25
Zvolen 1 500
Žarnovica 25
Žiar nad Hronom 350
  
Prešovský kraj 
Prešov 25
Bardejov 25
Humenné 347
Kežmarok 25
Levoča 25
Medzilaborce 25
Poprad 25
Sabinov 25
Snina  100
Stará Ľubovňa 25
Stropkov 25
Svidník 25
Vranov nad Topľou 1 500
  
Košický kraj 
Košice I 25
Košice II 9 700
Košice III25
Košice IV 1 780
Košice-okolie 40
Gelnica 25
Michalovce 3 400
Rožňava 25
Sobrance 25
Spišská Nová Ves 25
Trebišov 25