Oznámenie č. 77/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2014 v súlade s článkom 18 ods. 1.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. februára 2014 bola v Moskve podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie.

Dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2014 v súlade s článkom 18 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie podpísanej v Moskve 29. mája 1994.