Nariadenie vlády č. 73/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

OBSAH