Oznámenie č. 70/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 26/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.03.2014