Oznámenie č. 6/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 5/2014
Platnosť od 23.01.2014

6

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. januára 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou asociáciou poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou bankovou asociáciou

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.