Nariadenie vlády č. 421/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2015
Zrušený 4/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

421

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2015 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

§ 2

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. júla 2015 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2013 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 421/2014 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2497,00520,50548,00585,50626,00662,00706,00750,50794,50
2od 2 do 4526,00551,50580,50620,00663,50701,50748,50795,50842,00
3od 4 do 6555,50582,50613,00655,00700,50741,00790,50840,00890,00
4od 6 do 9585,50613,00645,50689,50738,00780,00832,00887,50937,00
5od 9 do 12614,50644,00677,50724,00774,50819,50874,00929,00984,50
6od 12 do 15644,00674,00709,50759,00811,50858,50916,50974,001 031,50
7od 15 do 18672,50705,00742,00793,50849,50898,00958,501 019,001 079,00
8od 18 do 21702,00736,00774,50828,00886,50937,001 000,501 064,001 126,50
9od 21 do 24731,00766,50807,00862,50923,50976,501 042,501 108,501 174,00
10od 24 do 28760,50797,50839,50897,50960,501 016,501 084,501 153,501 222,00
11od 28 do 32790,00828,00871,50932,00998,001 055,501 126,501 198,001 269,00
12nad 32819,00859,00904,00966,501 035,001 095,001 168,501 242,501 316,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 421/2014 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2502,00526,00553,50591,50632,50669,00713,50758,50802,50
2od 2 do 4531,50557,50586,50626,50670,50709,00756,00803,50850,50
3od 4 do 6561,50588,50619,50662,00708,00748,50798,50848,50899,00
4od 6 do 9591,50619,50652,00696,50745,50788,00840,50896,50946,50
5od 9 do 12621,00650,50684,50731,50782,50828,00883,00938,50994,50
6od 12 do 15650,50681,00717,00767,00820,00867,50926,00984,001 042,00
7od 15 do 18679,50712,50749,50801,50858,00907,00968,501 029,501 090,00
8od 18 do 21709,50743,50782,50836,50895,50946,501 011,001 075,001 138,00
9od 21 do 24738,50774,50815,50871,50933,00986,501 053,001 120,001 186,00
10od 24 do 28768,50805,50848,00906,50970,501 027,001 095,501 165,501 234,50
11od 28 do 32798,00836,50880,50941,501 008,001 066,501 138,001 210,001 282,00
12nad 32827,50868,00913,50976,501 045,501 106,001 180,501 261,501 330,00