Nariadenie vlády č. 420/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

420

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.

2. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE

Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania duchovenskej
činnostiv rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3271,34296,73325,93358,99395,49435,46480,52
2od 3 do 6282,08309,15339,70373,56412,21454,33500,25
3od 6 do 9293,30321,18352,97388,22428,55473,21520,46
4od 9 do 12304,01333,23367,14402,78444,92492,13541,50
5od 12 do 15315,19345,65380,87418,29462,06510,16562,16
6od 15 do 18326,76357,72395,02433,33479,25528,62582,74
7od 18 do 21338,37370,13408,80449,17496,44546,64603,34
8od 21 do 24349,99382,18422,99465,04513,14565,13624,41
9od 24 do 27361,57395,02437,17480,96530,33584,03645,46
10od 27 do 30373,17407,95450,88496,83547,52602,96666,47
11nad 30385,17420,41465,04512,75564,70622,27688,82

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE

Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3274,05299,70329,19362,58399,44439,81485,33
2od 3 do 6284,90312,24343,10377,30416,33458,87505,25
3od 6 do 9296,23324,39356,50392,10432,84477,94525,66
4od 9 do 12307,05336,56370,81406,81449,37497,05546,92
5od 12 do 15318,34349,11384,68422,47466,68515,26567,78
6od 15 do 18330,03361,30398,97437,66484,04533,91588,57
7od 18 do 21341,75373,83412,89453,66501,40552,11609,37
8od 21 do 24353,49386,00427,22469,69518,27570,78630,65
9od 24 do 27365,19398,97441,54485,77535,63589,87651,91
10od 27 do 30376,90412,03455,39501,80553,00608,99673,13
11nad 30389,02424,61469,69517,88570,35628,49695,71