Oznámenie č. 41/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. januára 2014.

41

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2013 bola v Kodani a 24. januára 2014 v Bratislave podpísaná Dvojročná dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015.

Dohoda nadobudla platnosť 24. januára 2014.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.