Oznámenie č. 398/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej spolupráce na roky 2015 – 2019 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 17 ods. 1.

398

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2014 bol v Bratislave podpísaný Program kultúrnej spolupráce na roky 2015 – 2019 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky.

Program nadobudol platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 17 ods. 1.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.