Oznámenie č. 370/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarska o zmene a doplnení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti 12. septembra 2002

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 5. decembra 2014 v súlade s článkom 2 ods. 1.

370

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2014 bol v Bruseli podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarska o zmene a doplnení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti 12. septembra 2002 (oznámenie č. 30/2004 Z. z.).

Protokol nadobudol platnosť 5. decembra 2014 v súlade s článkom 2 ods. 1.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.