Oznámenie č. 360/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014