Nariadenie vlády č. 354/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 443/2010 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 - 31.12.2015