Rozhodnutie č. 320/2014 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Čiastka 99/2014
Platnosť od 27.11.2014