Oznámenie č. 272/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2014 v súlade s článkom 10 ods. 2.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 2014 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.