Oznámenie č. 271/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.

271

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos č. 1/2014 z 22. septembra 2014, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2014 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.