Výnos č. 244/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2014 Aktuálne znenie