Výnos č. 221/2014 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojársky priemysel)

Čiastka 73/2014
Platnosť od 12.08.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie