Oznámenie č. 215/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014

Čiastka 70/2014
Platnosť od 30.07.2014
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 27. júna 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.