Rozhodnutie č. 191/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 65/2014
Platnosť od 09.07.2014