Rozhodnutie č. 191/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 65/2014
Platnosť od 09.07.2014

191

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 7. júla 2014

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,

určujem

deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.


Pavol Paška v. r.