Rozhodnutie č. 18/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014

OBSAH

18

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 31. januára 2014

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. júna 2014,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2014 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014

ObecVolí saOkresKraj
Malé Dvorníky poslanecDunajská StredaTrnavský kraj
Lipníkstarosta PrievidzaTrenčiansky kraj
Poniky poslanecBanská BystricaBanskobystrický kraj
Beluj poslanecBanská Štiavnica
Močiar poslanec
Lackovstarosta Krupina
Hucínstarosta Revúca
Rašice poslanec
Popročstarosta Rimavská Sobota
Veľká Lúkastarosta Zvolen
Ondavka poslanecBardejovPrešovský kraj
Harakovcestarosta Levoča
Pavľany poslanci
Bukovecstarosta Košice-okolieKošický kraj
Opátka poslanec
Baškovcestarosta Sobrance

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2014 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec28. 3. 2014
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
17. 4. 2014
55 dní16 – 2   
 21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
27. 4. 2014
55 dní14 – 1   Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany27. 4. 2014
50 dní14 – 3   Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisiemiestna
volebná komisia
  2. 5. 2014
45 dní17 – 2   
22 – 2  
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
  7. 5. 2014
40 dní10 – 2   Určenie volebných miestnostístarosta obce12. 5. 2014
35 dní18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
17. 5. 2014
30 dní13 – 3   Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
22. 5. 2014
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec27. 5. 2014
20 dní15 – 1   Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  1. 6. 2014
17 dní30 – 1  Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
  4. 6. 2014
15 dní15 – 3   Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
  6. 6. 2014
48 hodín30 – 3  Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
19. 6. 2014
 26 – 1  Volebný deňokrsková
volebná komisia
21. 6. 2014