Výnos č. 173/2014 Z. z.Výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Čiastka 61/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.06.2014