Vyhláška č. 159/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

Čiastka 58/2014
Platnosť od 13.06.2014
Účinnosť od 15.06.2014