Zákon č. 140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Účinnosť od 11.08.2019