Vyhláška č. 108/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Účinnosť od 01.05.2014

OBSAH

108

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 3. apríla 2014,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, sa mení takto:

1. V prílohe kód OSN 180 znie:

 „180CD CODKonžská demokratická republika
Konžská demokratická republika
Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo“.

2. V prílohe kód OSN 232 znie:

„232ER ERIEritrea
Eritrejský štát
Eritrea
The State of Eritrea“.

3. V prílohe kód OSN 275 znie:

„275PS PSEPalestína
Palestínsky štát
Palestine, State of
The State of Palestine“.

4. V prílohe kód OSN 598 znie:

„598 PGPNGPapua Nová-Guinea
Nezávislý štát
Papua Nová-Guinea
Papua New Guinea
Independent State of
Papua New Guinea“.

5. V prílohe kód OSN 706 znie:

„706 SOSOMSomálsko
Somálska federatívna republika
Somalia
Federal Republic of Somalia“.

6. V prílohe kód OSN 833 znie:

„833IM IMNMan
Ostrov Man
Isle of Man
Isle of Man“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.


v z. Juraj Horkay v. r.