Oznámenie č. 105/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany

Čiastka 38/2014
Platnosť od 23.04.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.

105

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.